Regulamin korzystania ze sklepu

Właścicielem sklepu internetowego Kuźni Gier działającego pod adresem www.RPGsklep.pl jest
Kuźnia Gier
ul. Stokrotek 1
31-463 Kraków
NIP: 675-122-78-65
REGON: 120781007
Konto: mBank 10 1140 2017 0000 4602 1225 2344

Warunki ogólne

 • Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów tylko za pośrednictwem sieci Internet.
 • Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest rejestracja w sklepie, polegająca na podaniu danych tele-adresowych Klienta.
 • Podane ceny zawierają VAT. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany w dowolnym czasie cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, organizowania akcji promocyjnych na stronach sklepu i poza nim, obniżek cen, wyprzedaży towaru oraz wprowadzania dowolnych zmian w bieżącej ofercie sklepu.
 • Opublikowane na stronach internetowych sklepu ceny obowiązują w chwili składania zamówienia do czasu jego realizacji i w tym czasie nie ulegają zmianie.
 • Liczba produktów oferowanych przez sklep jest zmienna i podlega ciągłej aktualizacji. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu.
 • Wszelkie produkty oferowane przez sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 • Logotypy i nazwy firm innych niż właściciel niniejszego sklepu używane są w celach informacyjnych dotyczących oferowanych produktów.
 • Zdjęcia poszczególnych produktów mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu oryginałów.
 • Niniejszy regulamin wraz z warunkami realizacji zamówienia jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w sklepie internetowym www.RPGsklep.pl. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu i związany postanowieniami regulaminu z chwili złożenia zamówienia w sklepie.
 • Opinie dotyczące działania sklepu lub procesu sprzedaży prosimy kierować na adres: kontakt@fajnerpg.pl.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r. Nr 22 poz. 2).

Ochrona prywatności

 • Zobowiązujemy się do przyłożenia szczególnych starań w celu ochrony danych osobowych podawanych w trakcie rejestracji użytkownika.
 • Dane osobowe są gromadzone wyłącznie na użytek sklepu internetowego www.RPGsklep.pl w celu ułatwienia kontaktu z Klientem oraz realizacji zamówień i nie są udostępniane w żaden sposób zewnętrznym osobom lub firmom.
 • Sklep oświadczają, że dane kupujących udostępniane Sklepowi w ramach realizacji usługi przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię i
  nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres. cleardot.gif
 • Sklep będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach zawarcia Umowy, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 • Sklep zobowiązuje się w związku z tym do przekazania w imieniu Kupującego wszystkim osobom, których dane jej udostępniła, informacji, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Materiały reklamowe mogą być wysyłane wyłącznie po wyrażeniu zgody klienta i dotyczą wyłącznie oferty naszego sklepu. Bez zgody użytkownika nie są wysyłane drogą e-mailową, pocztową lub jakąkolwiek inną, żadne materiały reklamowe.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833), przed dokonaniem rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za działania podejmowane przez osoby trzecie, którym Klient udostępnił hasło dostępu do swojego konta.

Warunki realizacji zamówienia

 • Wszystkie ceny podawane są w walucie polskiej (PLN) i zawierają wliczony podatek VAT. Cena podawana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili składania zamówienia.
 • Możliwe są dwie formy płatności: przelew (przedpłata) na konto oraz za pośrednictwem systemu przelewy24.pl.
 • Oferta przedstawiona na stronach sklepu nie jest stanem magazynowym i istnieje możliwość, że realizacja zamówienia będzie opóźniona lub nie będzie możliwa, o czym Klient zostanie powiadomiony.
  W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
  W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za zamówienie, które nie może być zrealizowane, zapłata zostanie zwrócona poprzez wpłatę na konto w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia.
 • Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu pieniędzy na konto sklepu.
 • Koszty dostawy doliczone są do wartości zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 • Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania e-maila z informacją o wysłaniu zamówienia. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z obsługą sklepu e-mailem: kontakt@fajnerpg.pl.
 • Przesyłki wysyłane są do dwóch dni roboczych paczką za pośrednictwem firmy pocztowej. Koszt podany jest w tabeli opłat. Zastrzegamy sobie możliwość wysyłania przesyłek przy pomocy firm kurierskich.
  • Na specjalne życzenie wysyłamy paczki przesyłką kurierską.
  • Przesyłki zagraniczne realizowane są po wcześniejszym ustaleniu szczegółów zamówienia drogą e-mailową.
  • Zamówienia, które zawierają produkty z przedsprzedaży wysyłane są w momencie wejścia danego produktu do sprzedaży regularnej.

Zwroty i reklamacje

 • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
  Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony, a opakowanie nie zostało w żaden widoczny sposób naruszone.
 • Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt wysłania towaru nie podlega zwrotowi.
 • Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
 • Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie odesłać go przesyłką pocztową pod adres firmy. Do przesyłki powinien być dołączony dowód zakupu oraz opis zaistniałej wady.
 • Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 • Wszelkie zwroty winny być wysyłane na adres: Piotr KoryśRPGsklep.pl Armii Krajowej 20/1, 59-220 Legnica, .
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.